Tel. 8 46 324000

0

Jūsų prekių krepšelis tuščias

Stipriausi Lietuvoje 2017

„STIPRIAUSI LIETUVOJE 2017“ – tai sertifikatas, kuris suteikiamas finansiškai patikimai Lietuvos įmoneii, pagrindžiantis gerą įmonės kredito istoriją.

Kokiais kriterijais remiantis sertifikuojamos įmonės?

Svarbiausias vertinimo kriterijus suteikiant „STIPRIAUSI LIETUVOJE 2017“ sertifikatą – aukštas mokumo reitingas, kuris parodo mažą prognozuojamą statistinę tikimybę nevykdyti įsipareigojimų 90 ir daugiau dienų per ateinančius 12 mėnesių. Įmonių mokumas vertinamas ir reitingas nustatomas remiantis kredito istorija, kurią sudaro įmonės finansinių įsipareigojimų vykdymas, mokėjimų istorija, finansiniai rezultatai ir jų pokyčiai – pajamų, pelno, likvidumo, nuosavo kapitalo ir kitų finansinių rodiklių kitimas.
Taip pat atsižvelgiama į verslo sąsajas, turto areštus, sektoriaus būklę ir kitą svarbią informaciją. Iš viso nustatant kredito reitingą atsižvelgiama į daugiau nei 100 įvairių kintamųjų, kurie turi skirtingą poveikį įmonės reitingui.
Sertifikuojant įmones „STIPRIAUSI LIETUVOJE LYDERIAI 2017” papildomai vertinama 5 metų kredito istorija.

Iš kur gaunami duomenys įmonių reitingavimui?

Duomenis apie įmones kredito biuras Creditinfo gauna iš valstybės registrų ir kitų rinkos dalyvių – komercinių bankų, kredito unijų, lizingo, vartojimo kredito, telekomunikacijų bendrovių, kuro, energetikos, transporto ir kitų sektorių.
 
Padėtis verslo rinkoje

Vėlavimas atsiskaityti būdingas visais ekonomikos ciklais. Kreditų biurui Creditinfo, įmonių mokumas yra daugiau nei įmonės finansinė padėtis. Moki įmonė yra tokia, kuri suderina palankius savo finansinius rezultatus su pagarba tiekėjams ir kitiems verslo partneriams, geba ir nori valdyti atsiskaitymo procesus. Creditinfo pareiga padėti šioms įmonėms parodyti savo pranašumą prieš konkurentus. Todėl jie taikydami pažangiausius ekonometrinius metodus, kurie nuolat tobulinami, remdamiesi griežtais vertinimo kriterijais, suteikia gerą mokumą pažyminčius sertifikatus „Stipriausi Lietuvoje 2017“.